Regulamin

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Złożenie rezerwacji na niniejszej stronie jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Obiekt noclegowy w Krakowie, przy ul. Lindego 22, nazywany są w dalszej części regulaminu Gestorem.
 2. Opłata za pobyt w obiekcie, pobierana jest w dniu przyjazdu.
 3. Rezerwacja, aby była wiążąca zarówno dla Gestora jak i dla Gościa wymaga zagwarantowania. Gwarancją rezerwacji jest dokonanie przedpłaty/wpłaty zaliczki w formie przelewu na konto bankowe.
 4. Przedpłata/zaliczka powinna być wpłacona w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia rezerwacji wstępnej. Wysokość przedpłaty/zaliczki wynosi:
  • 30% wartości rezerwacji (jednak nie mniej niż równowartość jednej doby) za potwierdzenie rezerwacji.
  • 100% wartości rezerwacji w weekendy i święta oraz w okresie 1 lipiec - 31 sierpień.
 5. Rezerwacja do czasu jej potwierdzenia przedpłatą/zaliczką (przelew bankowy) ma status rezerwacji wstępnej.
 6. Termin bezkosztowej anulacji wynosi 14 dni przed planowanym przyjazdem (nie dotyczy ofert zakupionych w serwisach partnerskich, których warunki anulacji każdorazowo określone są w treści oferty). Z tytułu rezerwacji anulowanych przed upływem tego terminu, Gościowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty (przedpłata/zaliczka). Przy anulowaniu lub zmianie daty rezerwacji po tym terminie, zwrot dokonanej wpłaty nie przysługuje.
 7. W przypadku rezerwacji złożonych w dniu przyjazdu, za anulację po godzinie 15. lub nieprzybycie do naszego obiektu bez wcześniejszego powiadomienia nas o rezygnacji, zostanie naliczona należność za pierwszą noc.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu lub wcześniejszego wyjazdu z przyczyn losowych, niezależnych od Gestora, należność za niewykorzystane dni nie zostanie zwrócona.
 9. Wszystkie dodatkowe usługi, z których Goście korzystają w czasie pobytu w obiekcie: telefon, mini bar itp. należy pokryć osobiście, nie są one wliczone w cenę pobytu.
 10. Doba hotelowa trwa, od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego.
 11. Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godz. 10:00, pobyt zostanie przedłużony w miarę istniejących możliwości.
 12. Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i naliczona zostanie opłata za kolejną dobę.
 13. Obsługa wydaje tylko jeden klucz od pokoju i drzwi wejściowych do obiektu. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50 PLN.
 14. Przed każdorazowym opuszczeniem obiektu prosimy zamknąć okna i pokój 
 15. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godz. 22.00. W przypadku gdy obsługa stwierdzi obecność osób trzecich, nie zameldowanych w danym obiekcie, Gestor ma prawo wypowiedzieć Gościom umowę najmu obiektu.
 16. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Jedynym miejscem, gdzie można palić jest przedsionek, przy wejściu do obiektu. Dla wygody Gości znajduje się tam ławka oraz kosz z popielniczką.
 17. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
 18. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości. Osoby naruszające w sposób rażący spokój innych Gości mogą zostać usunięte z obiektu, bez zwrotu kosztów pobytu.
 19. Gestor może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Gestora lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Gestora.
 20. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 21. Wartościowe rzeczy i pieniądze prosimy oddać do depozytu Gestora. Gestor nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy, które nie zostały zdeponowane.
 22. Gestor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking jest niestrzeżony.
 23. Nie należy przenosić wyposażenia pokoi bez powiadomienia o tym obsługi.
 24. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia obiektu i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających. Rekompensata finansowa wynosi 100% kosztów poniesionych przez Gestora na naprawy uszkodzeń.
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie zezwala się na używanie w pokojach dodatkowych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (np.: grzejników, żelazek, czajników bezprzewodowych i innych podobnych urządzeń ) z wyjątkiem aparatów do higieny osobistej ( maszynka do golenia, suszarka itp.)
 26. Wszelkie spory i roszczenia niewyjaśnione na miejscu rozwiązane będą na drodze sądowej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu!
Życzymy przyjemnego pobytu!